facebook instagram

darkwood

mini-game

De opdracht

In het vak collaborative development ga je in een team aan de slag om een project op te leveren. Je schrijft je code op een gestructureerde manier en houdt je aan conventies die je in je team afspreekt. Je zal een endless online game bouwen met een leaderboard systeem. Je bent vrij met alle creaties, opties die je in je spel steekt. [disclaimer: bij de opdracht was er een spel wisseling tussen verschillende groepen en moesten we per groep aan een ander spel verderwerken. Dus darkwood heeft GEEN leaderboard systeem. Wij kregen dus het onafgewerkt spel endless space]

Het resultaat

Darkwood is een shooter in een bosachtige survival game die ik samen met Simon Leysen heb gecreëerd. De speler moet overleven en vechten in het donker bos waar wezens het op hem gemunt hebben. Als speler moet je de bossen exploreren en monsters neerknallen die tevoorschijn komen uit het struikgewas. Pas op want met tijd komen de monsters rapper naar je toe en schieten de monsters hun vrienden te hulp om jou als hun vijand neer te halen in dit donker shoot’em up spel! [controls: ZQSD voor te bewegen , muis voor te richten en te schieten]
you can't play the game on your current screen